Inactivitatea fiscală: în ce situații apare și care sunt consecințele?

11 august 2023

Inactivitatea fiscală este o stare a unei firme de orice tip sau dimensiune înregistrată în evidențele fiscale și generată de neîndeplinirea unor obligații.

În următorul articol vei descoperi tot ce trebuie să știi despre inactivitatea fiscală și cum poți remedia sau chiar evita această situație neplăcută.

Ce este inactivitatea fiscală?

Codul de procedură fiscală descrie mai multe situații în care un contribuabil poate deveni inactiv fiscal.

Circumstanțele practice care pot conduce la inactivitate fiscală sunt legate de comportamentul fiscal, relația cu autoritățile fiscale, respectarea aspectelor corporative privind utilizarea spațiului social ca sediu propriu-zis, existența organelor statutare ale societății și reînnoirea actului pentru sediul social.

Procesul de inactivitate fiscală este inițiat de organul fiscal competent cu o singură excepție în cazul inactivității voluntare temporare înregistrate la Registrul Comerțului. Inactivitatea voluntară se referă la un proces de inactivitate inițiat de contribuabil.

Documentul în baza căruia are loc inactivarea este o decizie scrisă emisă de organul fiscal potrivit procedurii stabilite prin ordin de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Decizia se emite ținând cont de termenele procedurale prevăzute în Codul de procedură fiscală (de exemplu, între 15 și 30 de zile), dacă este cazul, și se comunică întotdeauna contribuabilului.

În ce situații apare inactivitatea fiscală?

Concret, situațiile care pot conduce un contribuabil în situația de inactivitate fiscală, descrise exhaustiv de Codul de procedură fiscală, sunt:

 • Contribuabilul nu îndeplinește, în cursul unui trimestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
 • Contribuabilul evită controalele organului fiscal central prin declararea datelor privind rezidența fiscală care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • Organul fiscal central constată că organizația nu își desfășoară activitatea la rezidența fiscală declarată;
 • Inactivitate voluntară temporară înregistrată la Registrul Comerțului;
 • Actul de sediu social a expirat;
 • Societatea nu mai are organe statutare.

Citește și: Când devii plătitor de TVA și ce obligații vei avea

Decizia de declarare a inactivității

 • Declararea inactivității fiscale se emite în maxim cinci zile lucrătoare în următoarele cazuri: inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerțului și/sau durata de funcționare a societății a expirat;
 • Notificarea în vederea clarificării situației de inactivitate fiscală se transmite în maxim cinci zile lucrătoare pentru contribuabilii care nu mai au organe statutare sau durata deținerii spațiului cu destinația de sediu a expirat. Plătitorii de TVA trebuie să facă dovadă că nu se mai află în situația care a condus la transmiterea notificării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii, pentru a nu fi înscriși în evidența contribuabililor declarați inactivi.

Care sunt consecințele inactivității fiscale?

Contribuabilul declarat inactiv se poate confrunta cu următoarele:

 • Înregistrarea organizației juridice sau entității fără personalitate juridică declarată inactivă în cazierul fiscal;
 • Înscrierea în cazierul fiscal al reprezentanților legali existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale;
 • Supunerea obligațiilor privind plata impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute în Codul fiscal, dar care nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor. De asemenea, se poate anula posibilitatea de înregistrare în scopuri de TV și, astfel, contribuabilul nu va beneficia de dreptul de deducere a TVA-ului aferentă achizițiilor efectuate, dar au obligația de plată în baza Declarației 311.

Pe lângă consecințele cu care se poate confrunta un contribuabil, există câteva probleme pe care le vor simți și partenerii de afaceri ai acestuia. De exemplu, clienții persoane juridice care achiziționează bunuri și servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor putea să-și deducă cheltuielile și nici TVA-ul specific achizițiilor.

Citește și: Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Cum poți remedia situația

Conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, declararea de inactivitate fiscală, precum și reactivarea se efectuează de către organul fiscal central la care contribuabilul este înregistrat, prin decizie, emisă conform competențelor și procedurii stabilite de către ANAF, care se comunică plătitorului de TVA.

Contribuabilii care îndeplinesc cumulativ cerințele de reactivare pot solicita aceasta prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat. Organizația va putea să-și reia activitatea odată cu comunicarea deciziei de reactivare.

În cazul în care codul de TVA este anulat, organul fiscal va trebui să atribuie, la cererea de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabilului (Declarația 099), același cod de înregistrare în scop de TVA atribuit anterior anulării.

Pentru a remedia situația inactivării fiscale, trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:

 • Să îndeplinești toate obligațiile declarative prevăzute de lege. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal;
 • Să nu înregistrezi obligații fiscale restante;
 • Să-ți desfășori activitatea la domiciliul fiscal declarat;
 • Să nu te afli în situația pentru care ai fost declarat inactiv: inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerțului, durata de funcționare a societății expirată, lipsa organelor statuare, durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social expirată.

În cazul unui contribuabil pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată sau contribuabilul a intrat în faliment, decizia de reactivare se face la solicitarea acestuia după îndeplinirea obligațiilor declarative.

În situațiile în care un contribuabil este declarat inactiv din cauza unei erori, organul fiscal emitent trebuie să anuleze decizia.

Pentru a evita situațiile în care nu-ți mai poți plăti obligațiile fiscale, obține un credit pentru firme mici și mijlocii de la Vitas România. Cu suma obținută poți acoperi cheltuielile afacerii în mod corespunzător. De asemenea, creditul de la Vitas te poate ajuta și în situația în care ai primit notificarea reactivării și trebuie să-ți pui firma înapoi pe picioare.