Declarația Unică 2019 pentru PFA-uri: Ce este și când se depune?

20 iunie 2019

Declaratia Unica 2019

 

Atunci când ești titularul unei entități legale, cum ar fi un PFA, sau obții venituri din activități independente de un contract de muncă, cum ar fi din chirii sau investiții, ești obligat conform legii să depui o serie de declarații la ANAF pentru înregistrarea veniturilor. În mare parte, înregistrarea veniturilor la ANAF se face cu scopul de a calcula contribuțiile datorate pentru pensie și sănătate.

 

În articolul următor vom discuta despre Declarația Unică 2019 pentru PFA-uri și persoane fizice adoptată prin O.U.G. nr. 35/2019 ca urmare a comasării mai multor declarații ce ar fi trebuit depuse de plătitorii de taxe.

Ce este Declarația Unică 2019 pentru PFA-uri?

La data de 30 mai 2019, s-a adoptat Ordonanța de Urgență (O.U.G.) nr. 35/2019 prin care s-a propus, pentru anul 2019, prorogarea termenului de depunere a Declarației Unice ANAF 2019 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activități independente și de persoanele fizice, precum și a Declarației 230 (Formularul D230).

 

Declarația 230 reprezintă o cerere privind destinația sumei care reprezintă 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii. Această declarație se poate depune în fiecare an de către contribuabili, până la termenul limită stabilit, pentru a direcționa banii către ONG-uri sau biserici.

 

Potrivit O.U.G. nr. 35/2019 este obligatorie depunerea Declarației Unice pentru veniturile care au fost realizate în anul 2018, respectiv pentru cele care au fost estimate pentru anul 2019.

 

La momentul actual, Declarația Unică din 2019 poartă denumirea de Declarație Unică 212 sau Formularul D212 și reprezintă o comasare a unui set larg de formulare care ar fi trebuit depuse până atunci de PFA-uri și persoanele fizice, precum: 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605. Cu toate acestea, în funcție de specificul activității, există anumite declarații fiscale pe care unele PFA-uri încă trebuie să le depună pe parcursul anului, în afară de Declarația Unică. Vezi care sunt declarațiile pe care trebuie să le depună un PFA în decursul anului.

Cine trebuie să depună Declarația Unică?

Declarația Unică 212 trebuie depusă de către toate PFA-urile care obțin venituri din activități independente. PFA-urile neplătitoare de TVA, care nu au angajați, depun doar Declarația 212, fără a fi necesare alte seturi de formulare.

 

În Declarația Unică 212, PFA-urile și persoanele fizice își pot declara atât veniturile realizate în anul precedent, cât și veniturile pe care le estimează pentru anul în curs, dar și impozitul și contribuțiile sociale datorate pentru aceste venituri. Termenul de depunere a Declarației 212 este data de 25 mai a anului în curs.

 

Declarația Unică trebuie depusă de cei care obțin venituri din surse precum activități independente, drepturi de autor, dividende, arende sau investiții, cu scopul de a calcula contribuțiile datorate la Casa de Asigurări (CAS) și la Casa de Asigurări de Sănătate (CASS).

Ce tip de venituri trebuie declarate prin completarea Declarației Unice?

În Declarația Unică se vor înregistra următoarele venituri realizate pentru anul precedent:

  • Activități indepndente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor înregistrate în raportul de contabilitate;
  • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;
  • Cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția contractelor pentru care chiria a fost stabilită în lei și nu s-a optat pentru sistem real;
  • Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor înregistrate în raportul de contabilitate;
  • Transferul titlurilor de valoare și de orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
  • Alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii Declarației Unice, cum ar fi transferul monedelor virtuale;
  • Venituri ca urmare a participării la jocurile de noroc la distanță și/sau la festivaluri de poker pe o anumită perioadă;
  • Venituri realizate în străinătate în anul precedent, de exemplu: venituri din activități independente, venituri din drepturile de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, venituri din premii, jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de aministrație/administratori/cenzori și alte venituri similare.

Ce se întâmplă dacă nu depui Declarația Unică?

Depunerea Declarației Unice prin O.U.G. nr.35/2019 este obligatorie pentru PFA-uri și persoane fizice. În cazul în care Declarația Unică nu este depusă până la termenul limită, PFA-urile și persoanele fizice pot primi amenzi contravenționale cuprinse între 50 și 500 de RON.

 

Spre deosebire de alte țări în care se depune Declarația Unică pentru PFA-uri și persoane fizice, în România nu există posibilitatea de prelungire a termenului de depunere, nici dacă există un set de motive întemeiate. Cu toate acestea, inspectorii de taxe și impozite au mai mult timp la dispoziție să îi amendeze pe cei care nu au depus Declarația Unică în timp util deoarece prescripția fiscală ar urma să apară abia după cinci ani de la înregistrarea faptului.