Centrala Riscului de Credit: ce este și ce rol are

12 aprilie 2023

Vrei să afli când e bine să iei un credit și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească instituția de credit alături de care începi acest proiect financiar? Îți prezentăm în continuare cele mai importante detalii despre Centrala Riscului de Credit, structura specializată în colectarea, stocarea, centralizarea informațiilor despre creditare și risc bancar.

Ce este Centrala Riscului de Credit

Centrala Riscului de Credit (CRC) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor despre expunerea persoanelor declarante, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative din România. Așadar, CRC este o bază de date cu datele de identificare ale debitorilor cu credite de peste 20.000 lei. La acestea se adaugă angajamentele asumate în numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă, precum şi la fraudele cu carduri produse de către posesori. Este obligatorie consultarea CRC, pentru dovada unui istoric de credit bun, necesară în orice proiect de creditare.

Ce instituții raportează la Centrala Riscului de Credit?

Sunt obligate prin lege să raporteze la CRC următoarele entități declarante:

  • Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute în Legea nr. 209/2019 – persoane juridice române;
  • Sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special – persoane juridice străine.

Aceste raportări sunt realizate faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente cu nivel cumulat peste suma limită de raportare (20.000 lei), precum pentru informaţii despre fraudele cu carduri produse de posesori.

Cum este organizată Centrala Riscului de Credit?

  1. Centrala Riscului de Credit (denumită anterior Centrala Riscurilor Bancare) reprezintă o bază de date organizată în 4 fișiere:
  2. Fişierul central al creditelor (FCC) – cu informaţii de risc de credit raportate de persoanele declarante, informații actualizate lunar;
  3. Fişierul creditelor restante (FCR) – cu informaţii de risc de credit despre abaterile de la graficele de rambursare din ultimii şapte ani – informații preluate lunar din FCC;
  4. Fişierul grupuri (FG) – cu informaţii despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor – informații preluate lunar din FCC;
  5. Fişierul fraudelor cu carduri (FFC) – cu informaţii despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de persoanele declarante – este actualizat online.

Cine utilizează informațiile din Centrala Riscului de Credit

Informațiile din fișierele organizate în Centrala Riscului de Credit sunt utilizate de BNR, de persoanele declarante și de creditorii din statele membre, în condiţiile prevăzute de Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat. Schimbul de informaţii despre creditare și riscul de credit se realizează electronic prin intermediul terminalelor din Reţeaua de Comunicaţii Interbancară.

Ce rol are Centrala Riscului de Credit

Fie că este vorba despre un credit rapid sau o linie de credit, Centrala Riscului de Credit are un rol esențial în aprobarea sau respingerea inițiativei de creditare. Informațiile din baza de date a CRC conțin detalii despre datele de identificare a debitorilor, inclusiv forma de proprietate, forma juridică de organizare, tipul de activitate, sectorul instituțional, statutul ocupațional, gradul de îndatorare și apartenența la un grup de debitori.

La acestea se adaugă informații despre garanții la credit, tipul creditelor deja acordate unei persoane, data acordării şi a scadenţei, valuta în care s-a acordat creditul, suma acordată, suma datorată utilizată şi cea datorată neutilizată la momentul raportării, suma restantă. Sunt specificate în raport și suma creditelor scoase în afara bilanțuluii, starea creditului, clasa de rating, probabilitatea de nerambursare, expunerea neperformantă, improbabilitatea de plată, starea de nerambursare, creditele depreciate, suma de plată lunară (total, principal, dobândă), rata anualizată a dobânzii, dobânda anuală efectivă, sumele restante din dobânzi, dobânzi penalizatoare ș.a.

Datele persoanelor fizice și juridice aflate în situația de a solicita un credit pentru start-up sau credit pentru IMM sunt verificate în Centrala Riscului de Credit. Chiar dacă au avut în trecut credite achitate integral, ele rămân în istoricul înregistrat în baza de date CRC. Informațiile de risc de credit reprezintă un criteriu important în stabilirea eligibilității la creditare.

Pe lângă Centrala Riscului de Credit, există și Biroul de Credit S.A., cu acționariat format din instituții de creditare. Acesta monitorizează informațiile despre credite acordate persoanelor fizice. Datele cu caracter personal prelucrate de CRC sunt protejate conform Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Există instituții similare CRC în mai multe țări din Europa, de exemplu Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania.