Parteneriat între Fondul European de Investiții și VITAS pentru susținerea micilor afaceri din România prin programul InvestEU

5 decembrie 2022

VITAS România și Fondul European de Investiții anunță extinderea colaborării începută încă din 2014 prin lansarea unui nou fond de garantare de 20 de milioane de euro pentru micii fermieri și întreprinderile mici și mijlocii cu până la 9 angajați, inclusiv startup-uri, indiferent de durata de funcționare și forma de organizare. 

Prin acest program, VITAS va acorda credite fără garanții reale și în condiții favorabile, cu valori de până la echivalentul a 50.000 EUR pentru susținerea sau dezvoltarea afacerii, asigurând nevoia de capital de lucru și de investiții într-o perioadă în care contextul economic implică îngrijorare din partea antreprenorilor și prudență din partea finanțatorilor.

De peste 25 de ani, VITAS România a susţinut 11.500 de întreprinzători, acordând peste 25.000 de credite cu o valoare cumulată de peste 680 milioane de lei, misiunea noastra fiind să oferim produse şi servicii financiare care să răspundă nevoilor clienţilor, să susţinem dezvoltarea personală, a afacerii şi a comunităţii în care aceștia trăiesc.Cristian JURMA, Director General al VITAS România

Despre Fondul European de Investiții (FEI) 

FEI a fost creat în 1994 și este un instrument financiar specializat al UE, menit să sprijine companiile europene prin acordarea de credite pentru firme. FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții și este deținut parțial de către Comisia Europeană. Acest fond oferă capital de risc pentru microîntreprinderi și IMM-uri, prin furnizarea de garanții instituțiilor financiare pentru a acoperi creditele pe care acestea le acordă.

Despre VITAS România

VITAS este o instituție financiară nebancară înscrisă în registrul special al BNR, fiind unul dintre pionierii facilitării accesului micilor întreprinzători din România la finanţare încă din 1996. Compania este membră a Vitas Group, care este deținut de către Global Communities, o organizaţie non-guvernamentală americană activă la nivel mondial de peste 70 de ani.

Despre programul InvestEU

Programul InvestEU sprijină investițiile durabile, inovarea și crearea de locuri de muncă în Europa. Acesta își propune să declanșeze investiții suplimentare de peste 372 de miliarde EUR în perioada 2021-2027. – https://investeu.europa.eu/about-investeu_en 

InvestEU este o continuare a programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI).