Informații privind suspendarea la plată a ratelor în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Pot solicita suspendarea la plată a ratelor CLIENȚII care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. creditul a fost contractat până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
 2. nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare;
 3. data scadenţei finale a creditului este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
 4. creditul contractat nu este de tipul LINIE DE CREDIT;
 5. nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării;
 6. nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat de comun acord cu VITAS IFN, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

În cazul în care îndepliniți condițiile de mai sus, pentru a beneficia de suspendarea la plată a ratelor, trebuie să prezentați următoarele documente:

 1. DECLARAȚIE PE PROPIA RĂSPUNDERE (model VITAS):
 • cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei (i) rezultatelor nete contabile lunare, dacă reprezentați o SRL/SA, respectiv (ii) diferenţei dintre încasări şi plăţi, dacă reprezentați o PFA, I.I. şi I.F , precum şi dacă exercitați o profesie liberală/care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. Dacă nu aveți o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înfiinţat cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înfiinţare;
 • că nu veți distribui şi nici nu veți plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu veți acorda sau rambursa credite către acţionari/asociaţi, după caz;
 • că nu vă aflați în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nici nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
 • că nu înregistrați un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 depuse şi înregistrate la autorităţile fiscale, în cazul în care aveți obligaţia întocmirii acestora.
 1. ACORDUL codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz (model VITAS).

 
OBSERVAȚII:

 • Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între o lună şi nouă luni;
 • Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu perioada prevăzută la pct. 1;
 • Puteți beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut;
 • VITAS analizează solicitarea formulată de dvs., verifică încadrarea creditului în condiţiile actului normativ şi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, vă comunică decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

 

Pentru mai multe informații, precum și pentru a depune solicitarea de suspendare la plată a ratelor, accesați: Suport Clienti (vitasromania.ro)

 

Exemplu de calcul pentru aplicarea solicitării de amânare a ratelor:

  Făra amânare Cu amânare 9 luni Diferență costuri credit
Suma imprumutată 100,000
Soldul împrumutului la data solicitării 83.516,48
Nr. de luni pâna la închiderea creditului 49 58
Total de plată dobândă si comisioane 45.615 56.275 10.660
Rata lunară 2.427 2.734 307

*Sumele de mai sus reprezintă un exemplu, calculul exact pentru fiecare împrumut poate diferi in funcție de condițiile în care a fost acordat creditul respectiv suma achitată, termenul de achitare rămas si perioada de amânare solicitată.

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter și nu pierde niciodată șansa de a afla despre cele mai noi produse de credite IFN pentru persoane juridice!
Aplica
1
Salut! Doresti un credit!
Acum poti aplica online pentru un credit! Alege optiunile solicitate de catre asistentul online.