Managementul financiar: cum te ajută în conducerea unei companii?

22 noiembrie 2023

Managementul financiar este parte a managementului general, ce permite companiei să ia decizii cunoscând toate elementele importante, având la dispoziție toate datele și informațiile relevante. Un management financiar eficient este combinația perfectă între parte tehnică și cunoștințele practice. Dacă ești la început de drum cu compania sau ai o afacere consacrată și cauți oportunități de creștere, cu ajutorul managementului financiar obții un avantaj incontestabil în fața concurenței.

Ce este managementul financiar?

Managementul financiar se referă la procesul strategic prin care se planifică, direcționează, organizează și se controlează resursele financiare ale unei companii. Acesta implică luarea deciziilor financiare care au ca scop maximizarea valorii firmei și minimizarea riscului. Prin managementul financiar se urmărește gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar, a investițiilor și a sursei de finanțare a unei companii, în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Managementul financiar este esențial pentru succesul unei companii, deoarece acesta determină modul în care o organizație își gestionează capitalul și resursele financiare pentru a obține un avantaj competitiv pe piață. O companie cu un management financiar eficient poate reziste mai bine în fața provocărilor economice și va obține succesul preconizat mai rapid. (1)

Obiectivele managementul financiar

Optimizarea resurselor financiare

Acest lucru implică alocarea adecvată a capitalului către diferite proiecte sau activități ale companiei. De exemplu, o firmă din domeniul agricol poate utiliza managementul financiar pentru a decide cum să aloce resursele între achiziționarea de echipamente noi sau investiții în cercetare și dezvoltare.

Prin optimizarea resurselor financiare, compania poate spori eficiența operațională și poate obține rezultate mai bune în ceea ce privește obiectivele sale de afaceri. Pentru cele mai diversificate nevoi, compania poate opta pentru credite pentru persoane juridice, având la dispoziție o gamă variată de soluții de finanțare nebancare.

Maximizarea profitului

Managementul financiar se implică în luarea deciziilor strategice care pot contribui la creșterea veniturilor sau la reducerea costurilor. Prin intermediul managementului financiar, o companie agricolă poate decide să se extindă într-o nouă zonă geografică sau să lanseze un alt produs pentru a crește veniturile. De asemenea, poate identifica și implementa strategii pentru reducerea costurilor și creșterea eficienței operaționale, astfel încât să obțină profit.

Controlul riscului financiar

Managementul financiar joacă un rol crucial în controlul riscului financiar al unei companii. Acesta implică identificarea și evaluarea potențialelor riscuri financiare și implementarea de strategii pentru a le minimiza impactul asupra afacerii. O companie cu profil de activitate în domeniul agricol poate utiliza managementul financiar pentru a se pregăti pentru variațiile de prețuri ale produselor agricole sau pentru fluctuațiile cursului de schimb valutar.

Fluxul de numerar

Pentru o companie, lichiditățile și fluxul de numerar sunt elemente ce trebuie menținute sub control. Un bun management financiar vizează acest echilibru, astfel încât firma să aibă suficienți bani pentru îndeplinirea obligațiilor.

Asigurarea conformității

Reglementările locale și cele impuse de autoritățile centrale sunt în permanentă schimbare. Managerul financiar este cel responsabil de asigurarea respectării tuturor normelor și legilor aflate în vigoare. (1), (2)

Scopul managementului financiar

Planificare și buget

Scopul principal al managementului financiar este de a asigura o gestionare eficientă a resurselor financiare ale unei companii, în vederea atingerii obiectivelor sale pe termen scurt și lung.

Gestionarea, evaluarea riscurilor și proceduri

Alături de identificarea și conturarea strategiilor eficiente pentru a face față tuturor tipurilor de situații și de riscuri, managementul financiar stabilește proceduri clare pentru companie. Managerul financiar va indica modul în care echipa financiară va procesa datele financiare legate de facturi, plăți, rapoarte, astfel încât acestea să fie reale și să ofere suportul necesar pentru luarea celor mai bune decizii în cadrul companiei. (3)

Rolul managementului financiar

Indiferent de profilul de activitate, managementul financiar pune la dispoziție șabloanele de politici și proceduri necesare pentru ca dezvoltarea să aibă loc natural, iar munca să nu pornească de la zero.

Managementul financiar poate juca un rol crucial în gestionarea eficientă a creditelor în agricultură. Prin utilizarea unor strategii adecvate, se poate monitoriza și controla fluxul de numerar al afacerii, pentru ca resursele financiare să fie utilizate în mod optim. De asemenea, managementul financiar poate contribui la gestionarea riscurilor asociate cu creditele agricole, prin identificarea și evaluarea acestora și prin dezvoltarea unor planuri de lucru. O bună relație cu instituțiile de credit este, de asemenea, esențială în gestionarea eficientă a creditelor agricole. (2)

Modul de acțiune și funcțiile managementului financiar

Agricultura este un domeniu în care resursele financiare trebuie gestionate cu atenție, având în vedere fluctuațiile sezoniere și nevoile specifice. Managementul financiar în agricultură implică planificarea atentă a resurselor financiare. Acest lucru include realizarea unui buget și a unei prognoze ce îți permit estimarea costurile și veniturile viitoare și să iei decizii informate în privința investițiilor și a cheltuielilor.

Un alt aspect important al managementului financiar în agricultură este analiza costurilor, pentru a maximiza profitul. Evaluarea performanței financiare este, de asemenea, esențială pentru a monitoriza succesul afacerii și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. (1), (2), (3)

Liniile de credit reprezintă un instrument financiar important în agricultură, oferind agricultorilor flexibilitatea de a accesa fonduri atunci când este necesar. Opțiunea îți permite să faci față variațiilor sezoniere. Beneficiile liniilor de credit includ gestionarea fluxurilor de numerar și susținerea creșterii și dezvoltării afacerilor agricole.

Importanța managementului financiar

Prin intermediul managementului financiar, întreprinderile mici și mijlocii pot planifica, organiza, controla și monitoriza resursele financiare, astfel încât să atingă obiectivele stabilite. Acest proces ajută la menținerea unei stabilități financiare și contribuie la luarea deciziilor corecte în ceea ce privește utilizarea optimă a resurselor disponibile.

Un aspect esențial al managementului financiar în agricultură este reprezentat de beneficiile oferite de creditele pentru IMM-uri. Acestea pot fi întrebuințate doar pentru investiții sau mixt, pentru capital de lucru și investiții, cu scopul de a oferi un impuls financiar micilor antreprenori din România. Prin gestionarea corectă a acestor credite, compania ta poate obține o creștere sustenabilă și poți prospera într-un mediu economic competitiv.

Un management financiar solid este fundamentul oricărei companii. Spunem aceasta pentru că un manager financiar îți poate aduce strategia eficientă pentru ca tu să îți poți atinge obiectivele pe termen mediu și lung în conducerea companiei. Ai astfel la îndemână informațiile despre performanța actuală, pentru a putea planifica scenariile de viitor. Tot prin managementul financiar ai control deplin și te asiguri că fiecare departament contribuie la viziunea companiei și funcționează în limitele bugetului previzionat și în conformitate cu strategia. (1)

Managementul financiar este un instrument esențial pentru conducerea eficientă a unei companii. Acesta asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, menținerea stabilității financiare și luarea deciziilor strategice informate, ceea ce contribuie la succesul pe termen lung al afacerii.

 

Surse de informare:

  1. What is the importance of Financial Management? – https://www.lsbf.org.uk/blog/news/importance-of-financial-management/117410, Accesat 04.10.2023
  2. What is the role of financial management? – https://online.wlv.ac.uk/what-is-the-role-of-financial-management/,  Accesat 04.10.2023
  3. THE IMPORTANCE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN BUSINESS – https://online.sunderland.ac.uk/the-importance-of-financial-management-in-business/, Accesat 04.10.2023