Tipuri de garantii la credit și ce urmărește un finanțator de la acestea

16 august 2022

Plănuiești să iei un credit, dar nu știi ce tip de garantii credit există? 

Evident, când vorbim de activități economice, tot timpul avem riscuri, pe care și le asumă instituția nebancară care finanțează antreprenorul. Ce măsuri de protecție își iau instituțiile nebancare? Cum ești tu protejat că poți restitui suma la timp?

Tipuri de garanții când iei un credit

Garanția de creditare este ultima sursă legală pentru a da înapoi suma împrumutată, dacă nu mai există un alt mod de a plăti rata și dobânda stabilită.

De ce (mi) se cere o garanție la un credit de business

Noi optăm pentru garanții din motivele următoare:

  • 1. Afacerea sau proprietarul are un istoric negativ, cu intarzieri de plata a ratelor la credite, litigii sau datorii.
  • 2. Business-ul nu deține nimic (active versus datorii), cum este și cazul firmelor start up sau deține active personale dar nu pe firma.
  • 3. Situațiile financiare indica pierdere / nu reflectă o capacitate de plata / indica discrepanțe și/sau erori contabile.
  • 4. Afacerea prezinta riscuri ( ex. depinzi de un furnizor/client, nu are cine prelua afacerea în caz de nevoie, etc) sau investitia care se face cu creditul prezinta un risc.
  • 5. O garanție la creditul solicitat ne dovedește că ai încredere în afacere.
  • 6. Apetitul la risc și capacitatea finanțatorului de a absorbi riscuri.
  • 7. Diminuarea costurilor creditului.

Care sunt cele 2 tipuri de garanții:

1.Garanții reale
2.Garanții personale

1.Garanţiile reale sunt mijloace legale prin care cel ce ia un credit va garanta cu un bun deținut ca și formă de asigurare că poate da înapoi suma de bani. Amintim 2 tipuri de garanții reale: gajul și ipoteca sau garanția imobiliară.

Gajul este garanția sub formă de înstrăinare a unui bun pe care-l ai, de exemplu: mașina, bunuri mobile către o terță persoană desemnată de instituția financiară și antreprenor. Gaj pe bunuri mobile – masini, utilaje, echipamente, animale, cu mentiunea ca poti sa vii in gaj cu bunul cumparat daca ai un avans de 20%. Există și varianta de gaj fără deposedare pentru produse obținute prin lucrarea solului, produsele din depozite sau cele care încă sunt în proces de fabricare. Când garantezi cu un astfel de bun, vei semna un contract separat cu instituția financiară, altul decât cel inițial pentru acordarea de credit.

Garanția reală imobiliară, unde nu ești deposedat de bun, dar in cazul in care ai probleme majore care  nu pot fi rezolvate la plata ratelor, institutia care te-a finantat poate să recupereze o parte din suma datoratasau toată suma  în cazul în care creditul nu a fost restituit la data scadentă stabilită. 

2. Garanțiile personale au în centru o altă persoană sau companie care garantează pentru tine și își ia angajamentul în mod legal că va plăti în locul tău suma restantă.

Cauțiunea bancară – un document de garanție ce conține: denumirea și sediul instituției garantate, denumirea şi sediul persoanei garantate, denumirea beneficiarului cauţiunii, valoarea cauţiunii, termenul de plată, termenul de valabilitate. Întâlnită adesea pentru credite de materii prime, credite pentru plata taxelor, salariilor etc.
Fidejusiunea – când există un contract de credit, un terț își ia obligația să garanteze datoriile debitorului cu întregul său patrimoniu dacă garantul fidejusor are o formă juridică legală.

În funcție de tipul tău de afacere, de vechimea afacerii tale si de domeniul de activitate, Vitas IFN România îți oferă consultanță în creditare gratuită.
Află detalii despre credite ușor de plătit fără garanții reale, cum acționează garanțiile flexibile asupra afacerii și care sunt condițiile pentru a lua fonduri fără garanții, dacă ai peste 6 luni de activitate continuă / fără datorii la bugetul de stat și un scor pozitiv la biroul de credit.