Care sunt indicatorii economico-financiari care contează în orice business?

11 aprilie 2023

Gestionarea financiară corespunzătoare este esențială în orice business. Aceasta îți permite să iei decizii critice în timp util și bine informate ca răspuns la condițiile economice în schimbare.

În mod surprinzător, mulți antreprenori urmăresc rapoartele financiare doar la sfârșitul anului sau chiar cu câteva luni mai târziu, când situația financiară a afacerii este pusă la punct. Dar această lipsă de atenție le poate pune business-ul în pericol.

Ideal, ar trebui să revizuiești datele financiare ale afacerii tale cel puțin lunar și să analizezi mai amănunțit aceste informații în fiecare trimestru. Vei dori să compari performanța companiei tale la fiecare pas cu obiectivele stabilite la începutul anului, pe baza unui plan strategic pe termen lung. Astfel, vei reuși să faci ajustările necesare pe tot parcursul anului pentru a îndeplini obiectivele.

Atunci când analizezi datele și rapoartele, fii atent la indicatorii economico-financiari care contează în succesul unui business.

Ce reprezintă KPI-urile financiare?

KPI-urile financiare sau indicatorii cheie de performanță financiari sunt indicatori pe care organizațiile îi folosesc pentru a urmări, măsura și analiza sănătatea financiară a companiei. Acești KPI financiari se încadrează într-o varietate de categorii, inclusiv rentabilitatea, lichiditatea, solvabilitatea, eficiența și evaluarea.

Înțelegând aceste valori, vei știi cum funcționează afacerea ta din punct de vedere financiar. Apoi, poți utiliza aceste informații pentru a ajusta obiectivele departamentului sau echipei și pentru a contribui la obiectivele strategice de dezvoltare.

În plus, cunoașterea valorilor indicatorilor economico-financiari te va ajuta să aflii dacă poți obține o linie de credit de la Vitas România pentru a susține și accelera strategia de dezvoltare.

La ce se referă analiza situațiilor financiare?

Analiza situațiilor financiare este procesul de revizuire a documentelor financiare cheie pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează compania. Deși există diferite situații financiare care pot fi analizate ca parte a acestui proces, unele dintre cele mai importante sunt:

  • Bilanțul: este o declarație care enumeră activele, datoriile și capitalul propriu al unei întreprinderi într-o perioadă definită;
  • Declarația de venit: este o declarație care rezumă veniturile, cheltuielile și profiturile unei afaceri pe o perioadă definită;
  • Situația fluxurilor de trezorerie: un raport care prezintă modul în care fluxul de numerar este afectat de activitățile din bilanț și din situația veniturilor, clasificate în activități de exploatare, de investiții și de finanțare;
  • Raport anual: un document care descrie operațiunile și condițiile financiare ale unui business și include, de obicei, declarațiile enumerate mai sus, pe lângă alte informații și analize cheie.

Indicatorii economico-financiari care contează în orice business

Indicatorii de mai jos se găsesc de obicei în situațiile financiare menționate anterior și sunt printre cei mai importanți factori care delimitează o afacere de succes de una care va vedea eșecul în viitorul apropiat.

1. Marja profitului brut

Marja profitului brut este un raport de rentabilitate care măsoară ce procent din venituri rămâne după scăderea costurilor bunurilor vândute.

Costul bunurilor vândute se referă la costul direct de producție și nu include cheltuielile legate de exploatare, dobânzile aferente sau impozitele.

Cu alte cuvinte, marja profitului brut este o măsură a rentabilității, în special pentru un produs sau o linie de produse, fără a contabiliza cheltuielile generale.

Marja profitului brut = (Venituri – Costul vânzărilor) / Venituri x 100

2. Marja profitului net

Se referă tot la un raport de rentabilitate care măsoară ce procent din venituri rămâne după scăderea tuturor costurilor pentru operațiunile de afaceri, inclusiv costurile bunurilor vândute, cheltuielile de exploatare, dobânzile și impozitele. Marja profitului net diferă astfel de marja profitului brut ca măsură a rentabilității pentru întreprindere în general, luând în considerare nu numai costul bunurilor vândute, ci toate celelalte cheltuieli conexe.

Marja profitului net = Profit net / Venituri x 100

3. Capital de lucru

Capitalul de lucru sau capitalul circulant este o măsură a lichidității operaționale disponibile a întreprinderii, care poate fi utilizată pentru finanțarea operațiunilor de zi cu zi.

Capital de lucru = Active curente – Datorii curente

4. Raport curent

Acesta este un raport de lichiditate care te ajută să înțelegi dacă afacerea își poate plăti obligațiile pe termen scurt, adică obligațiile datorate în termen de un an – cu activele și pasivele sale curente.

Raport curent = Active curente / Datorii curente

5. Efectul de levier/Multiplicator de capital

Acesta se referă la modul în care un împrumut este utilizat pentru a cumpăra active. Dacă toate activele sunt finanțate prin capitaluri proprii, atunci multiplicatorul de capital este 1.

Pe măsură ce datoria crește, multiplicatorul crește și el, demonstrând impactul efectului de levier al datoriei și, în cele din urmă, crescând riscul afacerii.

Levier = Total active / Total capitaluri proprii

Citește și: Autofinanțarea – Avantaje și Dezavantaje

6. Rentabilitatea capitalurilor proprii

Acest indicator este un raport de rentabilitate măsurat prin împărțirea profitului net la capitalul social al acționarilor. Indică cât de bine poate utiliza afacerea investițiile de capital pentru a câștiga profit pentru investitori.

Rentabilitatea capitalurilor proprii = Profit net / (Capital de început + Capital final) / 2

7. Rentabilitatea activelor

Acesta este tot un raport de profitabilitate, similar cu cel al capitalurilor proprii, care se măsoară prin împărțitea profitului net la activele medii ale companiei. Este un indicator al modului în care compania își gestionează resursele și activele disponibile pentru a obține profituri nete mai mari.

Rentabilitatea activelor = Profit net / (Active totale inițiale + Active totale finale) / 2

8. Fluxul de numerar operațional

Fluxul de numerar operațional este o măsură a cantității de numerar pe care afacerea o are ca urmare a operațiuniilor sale. Această măsură ar putea fi pozitivă, însemnând că numerarul este disponibil pentru a crește operațiunile; sau ar putea fi negativă, însemnând că ar fi necesară o finanțare suplimentară pentru menținerea operațiunilor curente.

Dacă ultima situație se potrivește și afacerii tale, ai putea cu ușurință să apelezi la un credit rapid nebancar de la Vitas România.

9. Capacitatea de rambursare a creditului

Ca regulă generală, cunoașterea capacității de rambursare oferă o înțelegere a posibilității afacerii de a-și plăti datoriile față de creditori prin stabilirea unui raport între fondurile accesibile ajustate și serviciul de împrumut.

Acesta este un factor important pentru orice antreprenor interesat de situația financiară a business-ului său deoarece, în cazul unei incapacități de plată, compania ar putea fi lichidată parțial sau chiar complet.

Doi piloni ai managementului financiar permit companiei să-și continue activitatea:

  • Gestionarea fluxului de numerar. Compania trebuie să aibă fondurile necesare pentru a-și plăti datoriile la timp. În general, afacerile folosesc bugete pentru a-și monitoriza lichiditatea disponibilă;
  • Profitabilitatea. Permite business-ului să-și folosească profiturile pentru rambursarea datoriilor. Astfel, o companie ale cărei profituri sunt scăzute va întâmpina dificultăți, cu excepția cazului în care are rezerve de capital. Pe scurt, dacă afacerea nu mai are bani de rulat, atunci creditorul va putea lichida titlurile luate drept garanție la acordarea împrumutului.

Citește și: Ce mi se poate întâmpla dacă am garantat un împrumut și lucrurile merg prost.

Valorile indicatorilor menționați trebuie comparate cu situația anilor anteriori sau cu rezultatele concurenților din industrie pentru a vedea dacă performanța financiară a companiei tale se îmbunătățește sau scade și cum funcționează în raport cu ceilalți.

Există mulți alți indicatori economico-financiari pe care îi poți monitoriza pentru a înțelege cum se descurcă afacerea ta pe piață, dar și modul în care acțiunile tale influențează progresul către obiective comune.

Înțelegerea modului în care acești indicatori influențează strategia de afaceri este o abilitate critică pe care toți proprietarii de business și managerii trebuie să o dezvolte.